Semināra - domnīcas tiešraide šeit

23. septembrī Rīgā, D.FAB telpās, Slokas ielā 52  notiks starptautisks seminārs – domnīca, kurā ar atziņām un pieredzi cīņā par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu dalīsies Tartu, Narvas, Kauņas un Rīgas programmu vadītāji, kā arī LR Kultūras ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvji. Domnīca notiks klātienē un tiešraidē.

Domnīcas mērķis ir pulcināt visus interesentus, lai sniegtu izvērstu Baltijas valstu pilsētu pieredzi sacensībā par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, kā arī lai diskutētu par Latvijas reģionu pilsētu iespējām un izaicinājumiem veiksmīgi sacensties un nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu 2027. gadā.

Domnīca tiek rīkota pēc Eiropas Parlamenta deputātes, Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejas viceprezidentes Daces Melbārdes iniciatīvas sadarbībā ar Kultūras ministriju un organizāciju “Culturelab”. Konkursa nosacījumi atrodami Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļā “Eiropas kultūras galvaspilsēta

LEKTORI

Viedokļu līderi, kuru skatījums un vēstījums balstīts pieredzē un prasmē saskatīt kultūras nozari integrēti ar citām jomām, prasmīgi vadītāji, kuri pārmaiņu laikā saredz kultūras īpašo lomu gan kopienu, gan pilsētu izaugsmes veicināšanā un aktuālu jautājumu risināšanā.

 • Dace Melbārde

  Eiropas Parlamenta deputāte

 • Nauris Puntulis

  Latvijas Republikas Kultūras ministrs

 • Silvains Paskua

  EK Izglītības, Jaunatnes, Sporta un Kultūras ģenerāldirektorāta pārstāvis

 • Aiva Rozenberga

  bijusī Eiropas kultūras galvaspilsētas žūrijas locekle

 • Diāna Čivle

  programmas “Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014” vadītāja

 • Jolanta Borīte

  Siguldas novada Kultūras centra direktore

 • Ivans Sergejevs

  Narvas pieteikuma izstrādes vadītājs

 • Ritis Zemkauskas

  Kauņas 2022 programmas kurators

 • Erni Kasks

  Tartu 2024 pieteikuma izstrādes koordinators

PROGRAMMA

 

2020.gada 23.septembris, tiešsaistē un klātienē (D.FAB, Slokas iela 52, Rīga)
No 9.30
Dalībnieku reģistrācija un kafija
10.00
Eiropas kultūras galvaspilsētas loma un nozīme Eiropas Savienībā
Dace Melbārde,
Eiropas Parlamenta deputāte
10.10
Eiropas kultūras galvaspilsēta kā nacionāli nozīmīgs projekts
Nauris Puntulis,
Latvijas Republikas Kultūras ministrs
10.20
Padomi veiksmīgai kandidēšanai uz Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu
Silvains Paskua,
Eiropas Komisijas Izglītības, Jaunatnes, Sporta un Kultūras ģenerāldirektorāta pārstāvis
10.50
Ko no kandidātpilsētu pieteikumiem sagaida žūrijas locekļi?
Aiva Rozenberga,
bijusī Eiropas kultūras galvaspilsētas žūrijas locekle
11.10
Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 pieredze un atziņas
Diāna Čivle,
programmas “Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014” vadītāja
 
Sadarbības partneru ieguvumi, iesaistoties Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā
Jolanta Borīte,
Siguldas novada Kultūras centra direktore
11.35
Narvas pieredze – ieguvumi no līdzdalības Eiropas kultūras
galvaspilsētas konkursā
Ivans Sergejevs,
Narvas pieteikuma izstrādes vadītājs
12.00
Pārtraukums
 
12.30
Kauņas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2022 pieteikuma izstrādes
pieredze un programmas sagatavošanas darbs
Ritis Zemkauskas,
Kauņas 2022 programmas kurators
13.00
Tartu – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2024 pieteikuma panākumu atslēgas
Erni Kasks,
Tartu 2024 pieteikuma izstrādes koordinators
13.30
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 Latvijā galvenie izaicinājumi un potenciālie ieguvumi
Dalībnieku paneļdiskusija
14.15
Noslēgums
 

REĢISTRĒJIES

ORGANIZĒ

Pasākumu finansiāli atbalsta Eiropas Parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa.

Seminārs - domnīca "Eiropas kultūras galvaspilsēta Latvijā 2027", 2020.gada 23.septembris